TEMIR MANBAALARI

Hayvonlardan olingan temir: bu go’sht, parranda go’shti, baliq va dengiz mahsulotlari kabi hayvon va sut mahsulotlarida mavjud bo’lgan gemoglobinning bir qismidir. Bu temirning eng yaxshi singishi taxminan 20-25%ni tashkil qiladi, chunki uning tarkibida so’rilishni to`suvchi komponentlar (tolalar kabi) mavjud emas.

O`simliklardan olingan temir: bu temir, u gemoglobin tarkibiga kirmaydi va yashil sabzavot, don tarkibida bo’ladi. Bu turdagi temirning so’rilish darajasi taxminan 2-5%ni tashkil qiladi.

Ba’zi hollarda temirning so’rilishi etarli bo’lmasa, ko’pchilik shifokorlar temir qo’shimchalarini tavsiya qilishadi