ABSORBSIYA VA BIOKIRISHUVCHANLIK FORTIFERRUM®+

FORTIFERRUM®+ ABSORBSIYASI

FORTIFERRUM®+ temir pirofosfat birikmasi letsitinga boy fosfolipidli ikki qatlamli liposomaga o’ralgan. Temirni mikrokapsulyasiya qilish usuli oshqozon kislotaliligiga bardoshli liposomalarni ishlab chiqaradi, bu esa mahsulotni ichak traktiga parchalanmasdan yetib borishiga imkon beradi. Shunday qilib, oddiy temir tuzlarida mavjud bo’lgan erkin temirning oksidlovchi ta’siri tufayli oshqozonda noqulaylik paydo bo’lishining oldini oladi.

Oshqozon to’sig’idan o’tgandan so’ng, FORTIFERRUM®+ ingichka ichakka yetib boradi, u erda M hujayralari deb ataladigan o’ziga xos epiteliya hujayrasi tomonidan to’liq so’riladi. Bu hujayralar immun tizimining bir qismi hisoblanadi (1) va antigenlarni (lipid yoki oqsil) ichak bo’shlig’idan boshqa immun hujayralarga tashish orqali immunitet reaksiyasini boshlash uchun javob beradi (2). FORTIFERRUM®+ M hujayralari tomonidan konservativ hujayrali endotsitoz mexanizmi tomonidan qabul qilinadi. Bu mexanizm liposoma tarkibini o’zgarishsiz so’rilishiga imkon beradi, keyinchalik ular limfa tizimiga chiqariladi (3). Temirning liposomal singdirilishining ushbu differentsial mexanizmi uni bevosita jigarga olib borib, yuqori biokirishuvchanlikni ta’minlaydi. Ozuqadan olinadigan oddiy temir yoki liposoma bo’lmagan boshqa temir tuzlari samarasi past bo`lib, ular enterositlar bilan bog’liq mexanizmlar tomonidan so’riladi. Shu sababli, FORTIFERRUM®+ liposomalari boshqa temir qo’shimchalari bilan davolanish natijasida yuzaga keladigan nojo’ya ta’sirlarni keltirib chiqarmaydi, chunki u ichakda to’liq va to’g’ridan -to’g’ri so’riladi.

1-rasm: FORTIFERRUM®+ ichakning M hujayralarida endositoz yo`li orqali so’rilish mexanizmi. Liposomalar limfatik tizim orqali to’liq jigarga tashiladi, bu yerda liposomalarning parchalanishi natijasida temir pirofosfati chiqariladi.

FORTIFERRUM®+ NING BIOKIRISHUVCHANLIGI

Bozorlarda sotiladigan boshqa mahsulotlarda mavjud bo`lgan boshqa temir tuzlari bilan FORTIFERRUM®+ liposomal temirning so’rilishi va biologik mavjudligini qiyosiy tadqiqotlari o’tkazildi. Tadqiqotlar shuni ko’rsatdiki, FORTIFERRUM®+ temir pirofosfatning singishi ham, biokirishuvchanlik ham boshqa temir birikmalariga qaraganda ancha yuqori ekanligi ma’lum bo`ldi.

FORTIFERRUM®+ boshqa temir tuzlari, masalan, erkin temir pirofosfati, temir sulfati yoki temir glyukonati kabi 2-4 baravar yuqori ekanligi isbotlangan, bu esa FORTIFERRUM®+ liposomal temirning barqarorligi va samaradorligini tasdiqlaydi.

C Vitamini

Samaradorlikni oshirish va temir tanqisligini maqbul darajada qoplash uchun FORTIFERRUM®+ tarkibida temirning so’rilishini kuchaytiruvchi eng kuchli C vitamini ham mavjud. C vitamini temirning oksidlanish jarayonini erimaydigan tuzlar hosil qiluvchi boshqa birikmalar bilan kamaytirish qobiliyatiga ega, ularning so’rilishi sezilarli darajada pasayadi.

Temirning biologik mavjudligini C vitamini yordamida sezilarli darajada ko’payishi, hatto fitin, tanin yoki kaltsiy kabi ingibitorlar ishtirokida, shuningdek, temirning so’rilishi sodir bo’ladigan xarakterli gidroksidi ichak pH mavjud bo’lganda ham saqlanib qoladi. FORTIFERRUM®+ tarkibidagi C vitamini nafaqat liposomal temirning so’rilishini oshiradi, balki temir bilan oziq-ovqat orqali so’rilishini yaxshilaydi. Bundan tashqari, C vitamini boshqa foydali xususiyatlarga ega, gematologik holatni yaxshilaydi, folatni faol shakliga aylantira oladigan va qizil qon hujayralarini oksidlanishdan saqlaydigan fermentlarning faollashishiga yordam beradi.